Bieszczadská kolejka

Bieszczadská kolejka byla postavena před první světovou válkou, a to za účelem dopravy dřeva. V období průmyslové revoluce raketově vzrostla poptávka (nejen) po této surovině a hledal se způsob, jak z Bieszczad – hor na dřevo bohatých cenné dřevo dostat. Běžný způsob splavování nebyl vzhledem k charakteru řek možný.

Budování začalo v roce 1890, a to úsekem z Cisny do Nového Lupkova. Celá operace řídilo velitelství umístěné ve Lvově. 1898 potom vyjel první vlak na celkem 25 kilometrů dlouhý úsek.  Postupně se železnice rozšiřovala a přispívala k lepšímu využívání místních lesů a celkovému rozvoji kraje. Mezi světovými válkami převzaly železnici polské dráhy. Za druhé světové války využívali kolejku němečtí okupanti; za zajímavou zmínku stojí změna rozchodu kolejky. Po válce byla kolejka v děsivém stavu, nicméně došlo k její rekonstrukci a až do šedesátých let byla využívána pro lesnické účely, i jako způsob osobní dopravy.

Její význam začal opadat v sedmdesátých letech a kolejka postupně chátrala až do roku 1994, kdy byla kolejková doprava zcela zcela zrušena. K obnově došlo až v roce 1997, a to pouze za turistickými účely.

Dnes jezdí kolejka na trasách:

Majdan – Przysłup – Majdan s dalšími stanicemi Cisna a Dołżyca.

Majdan – Smolnik – Majdan se stanicemi Balnica a Wola Michowa

Majdan – Balnica – Majdan

Ceník tratě

Jízdní řád